Chào mừng quý vị đến với website NỐT TRẦM của Phạm Thị Tường Lang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tranh hỗ trợ giảng dạy môn TLV và LTVC lớp 5 tập 1

8610585 Xin chào quý thầy cô ! Hôm nay xin được giới thiệu tiếp đến quý thầy cô bộ tranh hỗ trợ dạy TLV<VC lớp 5 tập 1 Cũng như hướng dẫn lần trước, muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó coppy bằng phím Ctrl + C và dán Word hay Powerpoint bằng...

Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Kể chuyện lớp 5 tập 1

8610517 Xin chào quý thầy cô ! Hôm nay xin được giới thiệu tiếp đến quý thầy cô bộ tranh hỗ trợ dạy Kể chuyện lớp 5 tập 1 Cũng như hướng dẫn lần trước, muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó coppy bằng phím Ctrl + C và dán Word hay Powerpoint...

Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 4 phần 2

8610476 Xin chào quý thầy cô ! Hôm nay xin được giới thiệu tiếp đến quý thầy cô bộ tranh hỗ trợ dạy Tiếng Việt lớp 4 tập 2 Cũng như hướng dẫn lần trước, muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen sau đó coppy bằng phím Ctrl + C và dán Word hay Powerpoint bằng...

Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Lịch sử lớp 5

8610329 Xin chào quý thầy cô ! Hôm nay xin được giới thiệu tiếp đến quý thầy cô bộ tranh hỗ trợ dạy môn lịch sử lớp 5 Cũng như hướng dẫn lần trước, muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó coppy bằng phím Ctrl + C và dán Word hay Powerpoint...

Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Tiếng việt 4 phần 2

7822195 Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Tiếng việt 4 phần 2 Dưới đây là tranh đang được sử dụng dùng để soạn bài giảng môn Tập đọc. Thầy cô download về sử dụng cho bài giảng của mình. Muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen sau đó coppy bằng phím Ctrl + C và...

Tranh sử dụng trong giảng dạy môn Toán lớp 1 phần 3

7762453 Tranh sử dụng trong giảng dạy môn Toán lớp 1 phần 3 Dưới đây là tranh đang được sử dụng dùng để soạn bài giảng môn toán lớp 1. Thầy cô download về sử dụng cho bài giảng của mình. Muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen sau đó coppy bằng phím Ctrl + C và dán...

Tranh sử dụng trong giảng dạy môn Toán lớp 1 phần 2

7762421 Tranh sử dụng trong giảng dạy môn Toán lớp 1 phần 2 Dưới đây là tranh đang được sử dụng dùng để soạn bài giảng môn toán lớp 1. Thầy cô download về sử dụng cho bài giảng của mình. Cũng như hướng dẫn lần trước, muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen sau đó coppy bằng...

Tranh sử dụng trong giảng dạy môn Toán lớp 1 phần 1

7762394 Tranh sử dụng trong giảng dạy môn Toán lớp 1 phần 1 Dưới đây là tranh đang được sử dụng dùng để soạn bài giảng môn toán lớp 1. Thầy cô download về sử dụng cho bài giảng của mình. Cũng như hướng dẫn lần trước, muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen sau đó...

Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Đạo đức lớp 3 phần 2

7762337 Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Đạo đức lớp 3 phần 2 Dưới đây là tranh đang được sử dụng dùng để soạn bài giảng môn Đạo đức lớp 3. Thầy cô download về sử dụng cho bài giảng của mình. Muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó coppy bằng phím Ctrl +...

Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Đạo đức lớp 3 phần 1

7762321 Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Đạo đức lớp 3 phần 1 Dưới đây là tranh đang được sử dụng dùng để soạn bài giảng môn Đạo đức lớp 3. Thầy cô download về sử dụng cho bài giảng của mình. Muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó coppy bằng phím...

Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Đạo đức lớp 2 phần 1

7762281 Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Đạo đức lớp 2 phần 1 Dưới đây là tranh đang được sử dụng dùng để soạn bài giảng môn Đạo đức lớp 2. Thầy cô download về sử dụng cho bài giảng của mình. Muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó coppy bằng...

Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Đạo đức lớp 1 phần 2

7762254 Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Đạo đức lớp 1 phần 2 Dưới đây là tranh đang được sử dụng dùng để soạn bài giảng môn Đạo đức lớp 1. Thầy cô download về sử dụng cho bài giảng của mình. Muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen sau đó coppy bằng phím Ctrl +...

Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Đạo đức lớp 1 phần 1

7762244 Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Đạo đức lớp 1 phần 1 Dưới đây là tranh đang được sử dụng dùng để soạn bài giảng môn Đạo đức lớp 1. Thầy cô download về sử dụng cho bài giảng của mình. Muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen sau đó coppy bằng phím ...

Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Tự nhiên xã hội lớp 3 phần 2

7760946 Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Tự nhiên xã hội lớp 3 phần 2 Dưới đây là tranh đang được sử dụng dùng để soạn bài giảng môn Tự nhiên xã hội lớp 3. Thầy cô download về sử dụng cho bài giảng của mình. Muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó...

Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Tự nhiên xã hội Lớp 3 phần 1

7760937 Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Tự nhiên xã hội Lớp 3 phần 1 Dưới đây là tranh đang được sử dụng dùng để soạn bài giảng môn Tự nhiên xã hội lớp 3. Thầy cô download về sử dụng cho bài giảng của mình. Muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó...

Tranh ứng dụng giảng dạy môn Khoa học 5 phần 3

7760918 Tranh ứng dụng giảng dạy môn Khoa học 5 phần 3 Dưới đây là tranh đang được sử dụng dùng để soạn bài giảng môn Khoa học lớp 5 phần 3. Thầy cô download về sử dụng cho bài giảng của mình Muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó coppy bằng phím...

Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Lịch sử lớp 4

7760364 Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Lịch sử lớp 4 Dưới đây là tranh đang được sử dụng dùng để soạn bài giảng môn Lịch sử lớp 4. Thầy cô download về sử dụng cho bài giảng của mình. Muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó coppy bằng phím Ctrl +...

Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Khoa học lớp 4

7757435 Tranh hỗ trợ giảng dạy môn Khoa học lớp Dưới đây là tranh đang được sử dụng dùng để soạn bài giảng môn Khoa học lớp 4. Thầy cô download về sử dụng cho bài giảng của mình. Muốn sử dụng ảnh nào, thầy cô chỉ cần tô đen ảnh đó sau đó coppy bằng phím Ctrl + C...