Chào mừng quý vị đến với website NỐT TRẦM của Phạm Thị Tường Lang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Răng sữa làm thám tử

8612060 Răng sữa làm thám tử Phần 4: Răng sữa làm thám tử Hey guys, have you seen my other sock? Nè hai bạn, hai bạn có thấy chiếc tất còn lại của tôi đâu không? "No, but..." Không, nhưng... "We're on it." Chúng tôi rất gần với nó "Don't worry Ma'am- We're professionals. We'll find that sock, guaranteed." Đừng...

Răng sữa và những ý tưởng ngộ nghĩnh

8349201 Răng sữa và những ý tưởng ngộ nghĩnh 1. Răng sữa và cách tăng chiều cao "Look at planty grow!" Hãy nhìn cái cây này lớn lên này! "We should see if we're growing too." Chúng mình cũng muốn được cao lớn như bạn ấy "Hmm... we haven't made much progress. But I have an idea." Hmm... chúng mình không cao...