Chào mừng quý vị đến với website NỐT TRẦM của Phạm Thị Tường Lang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > TIẾNG VIỆT > Ngữ âm >

Thanh điệu

Thanh điệu

Dấu của tiếng Việt
Dấu Chữ mẫu
ngang a
sắc á
huyền à
hỏi
ngã ã
nặng
Sáu thanh trong tiếng Việt

Trong tiếng Việt có sáu thanh: ngang (không dấu: a), sắc (nghiêng phải: á), huyền (nghiêng trái: à), hỏi (dấu hỏi: ả), ngã (dấu ngã: ã) và nặng (dấu chấm: ạ). Tất cả các dấu đều được đặt trên nguyên âm, riêng dấu nặng được đặt dưới nguyên âm.

Chị huyền mang nặng ngã đau
Anh ngang sắc thuốc hỏi đầu bớt chưa

Hệ thống thanh điệu của tiếng Việt khá phức tạp (do có những thanh và từ không thể đi chung với nhau - ví dụ: từ "mit" không thể đi với thanh huyền).

Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn âm, nhưng những từ ghép cũng có nhiều. Nguyên âm đôinguyên âm ba rất thông thường.


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Thị Tường Lang @ 10:11 16/08/2011
Số lượt xem: 458
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến