Chào mừng quý vị đến với website NỐT TRẦM của Phạm Thị Tường Lang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > TRUYỆN TRANH CHO CÁC EM >

Răng sữa làm thám tử

Răng sữa làm thám tử

 

Phần 4: Răng sữa làm thám tử

7441316678_fb4b3554fe_500

 

Hey guys, have you seen my other sock?

Nè hai bạn, hai bạn có thấy chiếc tất còn lại của tôi đâu không?

MMT_Toof Noir 2

"No, but..."

Không, nhưng...

MMT_Toof Noir 3

 

MMT_Toof Noir 4AF

"We're on it."

Chúng tôi rất gần với nó

MMT_Toof Noir 5F

"Don't worry Ma'am- We're professionals. 

We'll find that sock, guaranteed."

Đừng lo lắng thưa Ma'am. Chúng tôi là những chuyên gia. Chúng tôi sẽ tìm ra nó, chắc chắn thế.

MMT_Toof Noir 6F

"First we need to search for clues..."

Đầu tiên chúng ta phải tìm kiếm những manh mối...

MMT_Toof Noir 7F

"Hello clues, are you in here?

Xin chào những manh mối, bạn có ở đây không?

MMT_Toof Noir 8F

"Is that a clue?"

Đó có phải là một đầu mối không nhỉ?

MMT_Toof Noir 9F

"These are clues we eat."

Chúng ta đang ăn những manh mối.

MMT_Toof Noir 10F

"Time to do some dirty work..."

Đây là thời gian lý tưởng để hắn làm việc xấu xa đó...

(đang ám chỉ tên trộm tất)

MMT_Toof Noir 11F

"What do you see, Lardee?"

Có nhìn thấy cái gì không , Lardee?

MMT_Toof Noir 12F

"A-ha! Money!"

A - ha! Là tiền xu!

MMT_Toof Noir 13F

"Bag up the evidence. This case is deeper than I expected."

Bỏ chứng cớ vào túi. Mọi thứ bắt đầu thuận lợi hơn chúng ta mong đợi

MMT_Toof Noir 14F

 

MMT_Toof Noir 15F

"Sorry to pop in unannounced Carrot..."

Xin lỗi vì đã quấy rầy Cà Rốt mà không báo trước...

MMT_Toof Noir 16F

"Have you seen this sock?"

Bạn có gặp chiếc tất này không?

MMT_Toof Noir 17F

"Not talking, eh?"

À, bạn không nói được nhỉ?

MMT_Toof Noir 18F

"What if we give you this?"

Chúng tớ phải làm thế nào để đưa cái này vào cho bạn bây giờ?

MMT_Toof Noir_19F

MMT_Toof Noir 20F

MMT_Toof Noir 21F

"How about now?"

Làm thế nào bây giờ nhỉ?

MMT_Toof Noir_22

"Carrot is not very helpful."

Hỏi Cà Rốt không phải là một ý kiến sáng suốt

MMT_Toof Noir_23F

"Freshly folded laundry - our last option."

Đống quần áo vừa giặt - manh mối cuối cùng của chúng ta.

MMT_Toof Noir_24F

"No dice."

Bó tay rồi

MMT_Toof Noir_25F

"This is bad, Lardee. If we don't solve this case, we're gonna lose all our street cred. What do we do?"

Thật là tồi tệ nếu chúng ta không giải quyết được trường hợp này, Lardee ạ. Chúng ta sẽ mất uy tín ở đây. Chúng ta phải làm gì?

MMT_Toof Noir_26F

MMT_Toof Noir_27F

"Nobody will know the difference."

Sẽ không ai nhận ra sự khác biệt đâu.

MMT_Toof Noir_28F

"Uh.... Guess what!

I think we found your..."

Uh... Thử đoán xem!

Tớ nghĩ chúng ta đã tìm thấy...

MMT_Toof Noir_29F

Oh hey guys, I was just going to tell you. I found my other sock in the bathroom!

Thanks for looking!

Ồ hai bạn, tôi đang tìm để nói cho các bạn biết. Tôi đã tìm thấy nó ở trong phòng tắm

Cảm ơn các bạn đã tìm kiếm!

MMT_Toof Noir_30F

"Quick Lardee, destroy the evidence."

Nhanh lên Lardee, chúng ta phải phá hủy chứng cớ ngay

MMT_Toof Noir_31F

"Another case solved!"

Đã giải quyết xong một trường hợp khác!

 


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Thị Tường Lang @ 19:49 15/12/2012
Số lượt xem: 337
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến