Chào mừng quý vị đến với website NỐT TRẦM của Phạm Thị Tường Lang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > GIÁO ÁN >  (80 bài)

Word-logo-small

Tài liệu HD đánh giá HS mô hì...

Ngày gửi: 2013-10-01 20:32:52

Word-logo-small

HD thí điểm đánh giá HS mô hì...

Ngày gửi: 2013-09-06 23:33:18

Word-logo-small

Lời tâm sự tuổi già

Ngày gửi: 2013-07-06 15:10:13

Word-logo-small

Bức thư đạt giải Nhất cuộc th...

Ngày gửi: 2013-06-18 17:08:19

Word-logo-small

Đề án nhân sự Công đoàn Giáo ...

Ngày gửi: 2012-08-07 15:09:04

Word-logo-small

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Côn...

Ngày gửi: 2012-08-07 15:07:00

Pdf-small

Qui định chế độ phụ cấp CB Cô...

Ngày gửi: 2012-03-06 17:03:12

Word-logo-small

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN ...

Ngày gửi: 2012-02-25 22:11:07

Word-logo-small

Công tác trọng tâm năm 2012

Ngày gửi: 2012-02-06 22:42:03

Word-logo-small

Hd điều chỉnh nội dung dạy họ...

Ngày gửi: 2011-08-20 11:40:21

Word-logo-small

Tài liệu bồi dưỡng học sinh g...

Ngày gửi: 2011-08-15 21:56:34

Word-logo-small

Tài liệu tập huấn phần mềm Ho...

Ngày gửi: 2011-08-14 22:12:42

Word-logo-small

Sử dụng giao diện TV trong Ho...

Ngày gửi: 2011-08-14 22:09:09

Word-logo-small

eMindMap(Bản đồ tư duy)

Ngày gửi: 2011-08-10 22:05:31

Word-logo-small

Giáo án tuần 20 CKT,BVMT,KNS

Ngày gửi: 2011-07-15 15:55:19

Word-logo-small

Giáo án tuần 19 CKT,BVMT,KNS

Ngày gửi: 2011-07-15 15:54:37

Word-logo-small

BÁO CÁO TK HOẠT ĐỘNG CĐ 10-11

Ngày gửi: 2011-07-02 12:56:35

Word-logo-small

BÁO CÁO SK HKI CỦA BANTTND

Ngày gửi: 2011-05-13 14:58:23

Word-logo-small

BÁO CÁO SK HKI CỦA UBKTCĐ

Ngày gửi: 2011-05-13 14:57:01

Word-logo-small

BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA CĐ

Ngày gửi: 2011-05-13 14:50:10

Word-logo-small

SƠ KẾT, TỔNG KẾT CÁC CUỘC VẬN...

Ngày gửi: 2011-03-24 13:43:50

Word-logo-small

Thể thức văn bản-Phu luc (Bộ ...

Ngày gửi: 2011-02-26 21:41:56

Word-logo-small

Thể thức văn bản (Bộ Nội Vụ)

Ngày gửi: 2011-02-26 19:50:37

Word-logo-small

Bài cúng đưa ông Táo về trời

Ngày gửi: 2011-01-14 16:04:10

Word-logo-small

Sơ kết công tác CĐ HKI 10-11

Ngày gửi: 2011-01-12 13:02:43

Word-logo-small

TLuận Dạy học theo chuẩn KTKN

Ngày gửi: 2011-01-12 13:00:46

Word-logo-small

BC TỔNG KẾTCÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

Ngày gửi: 2010-12-25 22:47:10

Word-logo-small

QĐ 1375 nội dung phạm vi thu-...

Ngày gửi: 2010-12-25 22:45:37

Word-logo-small

Giáo dục kĩ năng sống cho HS ...

Ngày gửi: 2010-12-24 23:35:09

Word-logo-small

KẾ HOACH GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT

Ngày gửi: 2010-12-15 20:28:48

Word-logo-small

Giao an lop 5 du cac mon tuan...

Ngày gửi: 2010-12-02 21:56:27

Word-logo-small

KH thi viết " Gương mặt nhà t...

Ngày gửi: 2010-12-01 13:12:56

Word-logo-small

Hướng dẫn sử dụng xara3D

Ngày gửi: 2010-12-01 12:25:46

Word-logo-small

Qui chế làm việc của BTT ND

Ngày gửi: 2010-12-01 12:10:35

Word-logo-small

Qui chế làm việc của BCH CĐ

Ngày gửi: 2010-12-01 12:09:39

Word-logo-small

Qui chế phối hợp

Ngày gửi: 2010-12-01 12:08:41