Chào mừng quý vị đến với website NỐT TRẦM của Phạm Thị Tường Lang

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

quốc phòng 2

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần thị mai
Ngày gửi: 13h:16' 24-03-2015
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
MÔN: GIÁO DỤC QuỐC PHÒNG AN NINH
Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia,giữ gìn trật tự,an toàn xã hội.
Tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Dự báo tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới.
Các quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
Trách nhiệm của người học sinh THPT trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
I.
II.
III.
IV.
V.
An ninh quốc gia
sự ổn định và phát triển bền vững của chế độ xã hội; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích quan trọng khác của một quốc gia.
Bảo vệ an ninh quốc gia
tổng hợp các hoạt động nhằm bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của một chế độ xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích quan trọng khác của một quốc gia.
Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia,giữ gìn trật tự,an toàn xã hội.
Trật tự an toàn xã hội.
Trật tự an toàn xã hội: là trạng thái xã hội bình yên, trong đó mọi người được sống yên ổn trên cơ sở các quy phạm pháp luật, các quy tắc và chuẩn mực đạo đức, pháp lí xác định.
Giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Giữ gìn trật tự an toàn xã hội: là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm vụ bảo vệ ANQG bao gồm :
+ Bảo vệ chế độ chính trị và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
+ Bảo vệ an ninh về tư tưởng và văn hoá, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
+ Bảo vệ an ninh trong lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, đối ngoại và các lợi ích khác của quốc gia.
+ Bảo vệ bí mật nhà nước và các mục tiêu quan trọng về ANQG.
+ Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại và loại trừ các hoạt động xâm phạm ANQG, nguy cơ đe doạ ANQG.
.Nguyên tắc bảo vệ ANQG là :
+ Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
+ Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, sự quản lí thống nhất của Nhà nước.
+ Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ ANQG với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội ; phối hợp có hiệu quả hoạt động an ninh, quốc phòng với hoạt động đối ngoại.
+ Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm ANQG.
Nội dung
Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
Nội dung giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia
Bảo vệ an ninh kinh tế.
Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng
Bảo vệ an ninh dân tộc
Bảo vệ an ninh biên giới
Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ
Bảo vệ an ninh thông tin
Bảo vệ an ninh tôn giáo
Nội dung giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Đấu tranh phòng, chống tội phạm (trừ các tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh).
Giữ gìn trật tự nơi công cộng
Đảm bảo trật tự an toàn, giao thông
Phòng ngừa tai nạn lao động, chống thiên tai, phòng ngừa dịch bệnh. 
Bài trừ các tệ nạn xã hội.
- Bảo vệ môi trường
2.Tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
a. Một số nét về tình hình ANQG
-Diễn biến phức tạp:
+Hoạt động của các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài.
Một số hình ảnh bạo động quá khích do sự lôi kéo của thành phần phản động( Việt Tân)
-Cái gọi là "Việt Nam canh tân cách mạng đảng" (gọi tắt là "Việt Tân") là một tổ chức phản động lưu vong người Việt ở nước ngoài, đã và đang câu kết với một số đối tượng xấu ở trong nước chống phá Nhà nước ta.
-Cương lĩnh của "Việt Tân" xác định mục tiêu của tổ chức là nhằm xóa bỏ Nhà nước Việt Nam.


+Tình hình an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế trong những năm qua còn nhiều bất cập: nhiều mạng internet, đài phát thanh, các bài báo và các chương trình do bọn phản động hoạt động nhằm xuyên tạc, nói xấu, kích động nhằm gây mất ổn dịnh trong nước.
Những chương trình, trang báo của các thế lực phản động
+Trong những năm qua, tình hình lộ bí mật, mất thông tin bí mật về kinh tế xảy ra ở nhiều cơ quan xí nghiệp gây ra nhiều thiệt hại: lấy cắp bí mật kinh tế, tuyên truyền lôi kéo phá hoại cơ sở vật chất,phá hoại đường lối kinh tế và các công trình trọng điểm.
+Tình hình an ninh biên giới còn nhiều phức tạp: các vụ xâm phạm qua biên giới, hoạt động xuất nhập cảnh nhiều thiếu xót dẫn đến nhập cảnh trái phép,…
*Một số hình ảnh xâm phạm lãnh thổ Việt Nam
Dàn khoan 981
Đảo đá nhân tạo của Trung Quốc
+Xuất hiên nhiều điểm nóng về an ninh trật tự, xuất phát từ những bức xúc, bất bình của nhân dân về những thiếu sót, sai trái của cán bộ trong giải quyết đền bù đất đai…
Tóm lại:
Tình hình an ninh quốc gia trong những năm qua nổi lên những vấn đề khá phức tạp và nhạy cảm. Ảnh hưởng đến sự mất ổn định và an nguy của quốc gia.
b.Tình hình về trật tự, an toàn xã hội
-Có những nét nổi bật sau:
+ Tình hình tội phạm xâm lược trật tự xã hội, tội phạm kinh tế, tội phạm ma túy trong những nam qua có những diễn biến rất phức tạp: đâm thuê,chém mướn,trả thù,trộm cắp,…
+ Tình hình về tệ nạn xã hội, tai nạn, ô nhiễm môi trường xảy ra phức tạp thậm chí rất nghiêm trọng.
Tai nạn giao thông
Ô nhiễm môi trường
Tóm lại:
Tình hình trật tự an toàn xã hội trong những năm qua đã và đang là vấn đề nóng bỏng, bức xúc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phải quyết tâm khắc phục giải quyết. Góp phần bảo vệ an ninh và phát triển đất nước.
3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới

Căn cứ vào thực tiễn về an ninh trật tự đã và đang diễn ra đưa ra dự báo sau
Tình hình quốc tế trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp hơn
Sau cuộc chiến tranh Irac, các thế lực hiếu chiến tiếp tục thực hiện hành động lộng hành,đe dọa hòa bình chủ quyền của các quốc gia dân tộc

-Quan hệ giữa các nước lớn tiếp tục đan xen cả hai mặt đấu tranh và thỏa hiệp.

-Phong trào nhân dân thế giới chống chiến tranh bảo vệ hòa bình,độc lập dân tộc sẽ tiếp tục phát triển.

-Xu thế toàn cầu hóa về kinh tế sẽ tiếp tục phát triển.

-Tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục không ổn định.
Tuy nhiên những diễn biến phức tạp đó chưa làm đảo lộn chiều hướng đã diễn rasau khi chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu. Hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của thời đại.
3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới

Căn cứ vào thực tiễn về an ninh trật tự đã và đang diễn ra đưa ra dự báo sau
Tình hình quốc tế trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp hơn
Tình hình khu vực Đông Nam Á vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định
-Chủ nghĩa khủng bố vẫn còn hoạt động ở một số nước, mâu thuẩn về sắc tộc, tôn giáo ngày càng gay gắt, sự tranh chấp giữa các nước lớn ngày càng tăng.
-Tổ chức ASEAN tiếp tục sẽ là nhân tố quan trọng đối với hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới

Căn cứ vào thực tiễn về an ninh trật tự đã và đang diễn ra đưa ra dự báo sau
Tình hình quốc tế trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp hơn
Tình hình khu vực Đông Nam Á vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố mất ổn định
Thuận lợi và khó khăn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia,giữ gìn trật tự,an toàn xã hội ở Việt Nam trong những năm tới
Thuận lợi
Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng,dày dạn,kinh nghiệm,đường lối đổi mới đúng đắn được nhân dân ủng hộ
Tiềm lực và vị thế quốc tế được tăng cường
Lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với đảng,với tổ quốc và nhân dân
Nhân dân Việt Nam có truyền thống yêu nước,đoàn kết tin tưởng vào đảng và chế độ,bản lĩnh,năng động và sáng tạo
Khó khăn
Tụt hậu về kinh tế so với các nước khác; tham nhũng, tệ quan liêu.
Yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị,các vấn đề kinh tế,xã hội bức xúc,mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân,…
Hoạt động “diễn biến hòa bình”,bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch gia tăng
Các hành động xâm hại độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ nước ta vẫn sẽ tiếp diễn
4. Các quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
4. Các quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
Trước hết, chúng ta cần ra sức học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức
Chăm chỉ rèn luyện sức khỏe để tăng cường thể lực, luyện tập quân sự
Tự giác học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước
Tích cực tham gia các phong trào,hoat dong
Hướng nghiệp tham gia các lực lượng vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, như tham gia lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng
5.
Trách nhiệm của người sinh viẽn trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!
 
Gửi ý kiến